เดือน: พฤษภาคม 2020

เที่ยว Hawaii ทรวงสวรรค์ท้องทะเลในประเทศ USA

ขอสวัสดี อโลฮาทุกท่าน นี่คือฮาวายเป็น 1 ใน 50 รัฐของประเทศสหรัฐอเมริกาและยังเป็นลำดับที่ 50 อีกด้วย ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแป…