หมวดหมู่: หนัง

เด็กเดี๋ยวนี้พัฒนาไว เพราะการเลียนแบบพฤติกรรมจากหนังที่ดู

เดี๋ยวนี้ไม่สามารถที่จะปล่อยให้เด็กดูหนังแต่เพียงลำพังได้เลย โดยโลกไร้พรมแดนทำให้หนังทุกแนว หนังทุกประเภทรวมอยู่ในที่เดี…